Úradná tabuľa ÚJD SR

1229-2024

č. konania: 1229-2024

č. rozhodnutia: 56/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.11.2023

dátum ukončenia konania: 16.02.2024

dátum aktualizácie: 23.02.2024

Prílohy:

1229-2024_SpravneKonanie_1229-2024_FoZ SpK_01_1229_2024_JAVYS.pdf
1229-2024_L_10087_2023 Oznámenie o začatí konania.002.pdf
1229-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 3913-2023.pdf
1229-2024_Rozhodnutie_56_2024_Rozhodnutie_56_2024.pdf

Aktualizácia: 23.02.2024