Úradná tabuľa ÚJD SR

1222-2024

č. konania: 1222-2024

č. rozhodnutia: 152/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.11.2023

dátum ukončenia konania: 23.04.2024

dátum aktualizácie: 02.05.2024

Prílohy:

1222-2024_SpravneKonanie_1222-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver12.4.2024_UJD SR 1222-2024_Zverejnenie SpK_rev.01.pdf
1222-2024_SE_01648_014451_2023_Ga_anonymizovana.pdf
1222-2024_Rozhodnutie_152_2024_Rozhodnutie_152_2024.pdf

Aktualizácia: 02.05.2024