Úradná tabuľa ÚJD SR

1222-2024

č. konania: 1222-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.11.2023

dátum aktualizácie: 19.12.2023

Prílohy:

1222-2024_SpravneKonanie_1222-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 3899-2023_Zverejnenie SpK_rev.00.pdf
1222-2024_SE_01648_014451_2023_Ga_anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024