Úradná tabuľa ÚJD SR

1221-2024

č. konania: 1221-2024

č. rozhodnutia: 23/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.11.2023

dátum ukončenia konania: 02.02.2024

dátum aktualizácie: 02.02.2024

Prílohy:

1221-2024_SpravneKonanie_1221-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_1221-2024_rev. 01 zo dňa 02.02.2024.pdf
1221-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK_3898-2023.pdf
1221-2024_Rozhodnutie_23_2024_R 23.pdf

Aktualizácia: 02.02.2024