Úradná tabuľa ÚJD SR

1220-2022

č. konania: 1220-2022

č. rozhodnutia: 84/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 17.01.2022

dátum ukončenia konania: 13.04.2022

dátum aktualizácie: 14.04.2022

Prílohy:

1220-2022_SpravneKonanie_1220-2022_Formulár o zverejnení SpK 1220-2022 aktual.04.pdf
1220-2022_žiadosť anonym DGS EBO V2.pdf
1220-2022_L_393_2022_320_EcSi_MaGa podpisane.pdf
1220-2022_Rozhodnutie_84_2022_R084_2022_EcSi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023