Úradná tabuľa ÚJD SR

1219-2024

č. konania: 1219-2024

č. rozhodnutia: 44/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.11.2023

dátum ukončenia konania: 10.02.2024

dátum aktualizácie: 12.02.2024

Prílohy:

1219-2024_SpravneKonanie_1219-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 1219-2024 3893_2023rev03.pdf
1219-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_01650_014395_2023_Mc.pdf
1219-2024_Rozhodnutie_44_2024_Rozhodnutie_44_2024.pdf

Aktualizácia: 12.02.2024