Úradná tabuľa ÚJD SR

1218-2024

č. konania: 1218-2024

č. rozhodnutia: 50/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.11.2023

dátum ukončenia konania: 14.02.2024

dátum aktualizácie: 21.02.2024

Prílohy:

1218-2024_SpravneKonanie_1218-2024_Zverejňovanie informácií - SpK rev 03 č. UJD SR 1218-2024 (3892-2023).pdf
1218-2024_SE_01651_014390_2023_Mc-anonymizovaná.pdf
1218-2024_Rozhodnutie_50_2024_Rozhodnutie_50_2024.pdf

Aktualizácia: 21.02.2024