Úradná tabuľa ÚJD SR

1218-2022

č. konania: 1218-2022

č. rozhodnutia: 73/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 17.01.2022

dátum ukončenia konania: 05.05.2022

dátum aktualizácie: 05.05.2022

Prílohy:

1218-2022_SpravneKonanie_1218-2022_Spk ÚJD SR 1218-2022 rev. 04.pdf
1218-2022_žiadosť.pdf
1218-2022_Rozhodnutie_73_2022_R073_an.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023