Úradná tabuľa ÚJD SR

1208-2024

č. konania: 1208-2024

č. rozhodnutia: 439/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.11.2023

dátum ukončenia konania: 06.01.2024

dátum aktualizácie: 12.01.2024

Prílohy:

1208-2024_SpravneKonanie_1208-2024_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 1208-2024 (UJD SR 3863-2023)_akt. 01 zo dňa 12. 01. 2024.pdf
1208-2024_UJD SR 3863-2023, žiadosť, EMO34.pdf
1208-2024_Rozhodnutie_439_2023_UJD SR 3863-2023_Rozhodnutie_ EMO34.pdf

Aktualizácia: 12.01.2024