Úradná tabuľa ÚJD SR

1203-2023

č. konania: 1203-2023

č. rozhodnutia: 41/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.01.2023

dátum ukončenia konania: 18.02.2023

dátum aktualizácie: 20.02.2023

Prílohy:

1203-2023_SpravneKonanie_1203-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1203_2023 r.02 .pdf
1203-2023_SE_001013_2023 UJD 17.01.2023.pdf
1203-2023_Rozhodnutie_41_2023_Rozhodnutie_41_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023