Úradná tabuľa ÚJD SR

12-2024

č. konania: 12-2024

č. rozhodnutia: 61/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.12.2023

dátum ukončenia konania: 17.02.2024

dátum aktualizácie: 19.02.2024

Prílohy:

12-2024_SpravneKonanie_12-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 12_2024 rev03.pdf
12-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_016156_2023_UJD_20.12.2023.pdf
12-2024_Rozhodnutie_61_2024_Rozhodnutie_61_2024.pdf

Aktualizácia: 19.02.2024