Úradná tabuľa ÚJD SR

1199-2024

č. konania: 1199-2024

č. rozhodnutia: 430/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.11.2023

dátum ukončenia konania: 09.01.2024

dátum aktualizácie: 10.01.2024

Prílohy:

1199-2024_SpravneKonanie_1199-2024_1199-2024 (3837-2023) formulár rev.02 zo dňa 10.01.2024.pdf
1199-2024_žiadosť anonymizovaná.pdf
1199-2024_Rozhodnutie_430_2023_R 430-2023.pdf

Aktualizácia: 10.01.2024