Úradná tabuľa ÚJD SR

1186-2024

č. konania: 1186-2024

č. rozhodnutia: 41/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 10.11.2023

dátum ukončenia konania: 12.02.2024

dátum aktualizácie: 22.02.2024

Prílohy:

1186-2024_SpravneKonanie_1186-2024_FoZ SpK_01_1186_2024_VUJE.pdf
1186-2024_L_10073_2023 Oznámenie o začatí konania.002.pdf
1186-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 3801-2023.pdf
1186-2024_Rozhodnutie_41_2024_Rozhodnutie_41_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024