Úradná tabuľa ÚJD SR

1183-2023

č. konania: 1183-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.01.2023

dátum aktualizácie: 18.01.2023

Prílohy:

1183-2023_SpravneKonanie_1183-2023_Zverejnenie Upovedomenia o začatí SpK 1183_2023 rev00.pdf
1183-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_000675_2023_13 01 2023.pdf

Aktualizácia: 18.01.2023