Úradná tabuľa ÚJD SR

1183-2023

č. konania: 1183-2023

č. rozhodnutia: 81/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.01.2023

dátum ukončenia konania: 21.03.2023

dátum aktualizácie: 21.03.2023

Prílohy:

1183-2023_SpravneKonanie_1183-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 1183-2023rev03.pdf
1183-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_000675_2023_13 01 2023.pdf
1183-2023_Rozhodnutie_81_2023_Rozhodnutie_81_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023