Úradná tabuľa ÚJD SR

1180-2024

č. konania: 1180-2024

č. rozhodnutia: 428/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 07.11.2023

dátum ukončenia konania: 08.01.2024

dátum aktualizácie: 10.01.2024

Prílohy:

1180-2024_SpravneKonanie_1180-2024_3783-2023 formulár rev.02 zo dňa 10.01.2024.pdf
1180-2024_SpK_3783-2023_Žiadosť anonymizovaná.pdf
1180-2024_Rozhodnutie_428_2023_Rozhodnutie_428_2023.002.pdf

Aktualizácia: 10.01.2024