Úradná tabuľa ÚJD SR

1178-2024

č. konania: 1178-2024

č. rozhodnutia: 448/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 10.11.2023

dátum ukončenia konania: 18.01.2024

dátum aktualizácie: 23.01.2024

Prílohy:

1178-2024_SpravneKonanie_1178-2024_FoZ SpK_01_3775_2023_SE.pdf
1178-2024_Žiadosť_SE_3775_2023.pdf
1178-2024_Rozhodnutie_448_2023_Rozhodnutie_448_2023.pdf

Aktualizácia: 23.01.2024