Úradná tabuľa ÚJD SR

1177-2024

č. konania: 1177-2024

č. rozhodnutia: 407/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 13.11.2023

dátum ukončenia konania: 20.12.2023

dátum aktualizácie: 09.01.2024

Prílohy:

1177-2024_SpravneKonanie_1177-2024_Formulár o zverejnení SpK 3774 rev. 03.pdf
1177-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_01622_013914_2023_Ďu.pdf
1177-2024_Rozhodnutie_407_2023_Rozhodnutie_407_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024