Úradná tabuľa ÚJD SR

1173-2024

č. konania: 1173-2024

č. rozhodnutia: 417/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.11.2023

dátum ukončenia konania: 03.01.2024

dátum aktualizácie: 19.03.2024

Prílohy:

1173-2024_SpravneKonanie_1173-2024_Formulár SpK 1173 -2024 (3755-2023)_rev04 - ukončenie .pdf
1173-2024_Rozhodnutie_417_2023_R417_2023_právoplatné.pdf

Aktualizácia: 19.03.2024