Úradná tabuľa ÚJD SR

1169-2022

č. konania: 1169-2022

č. rozhodnutia: 75/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 07.01.2022

dátum ukončenia konania: 14.04.2022

dátum aktualizácie: 25.04.2022

Prílohy:

1169-2022_SpravneKonanie_1169-2022_Spk ÚJD SR 1169-2022 rev. 03.pdf
1169-2022_žiadosť.pdf
1169-2022_R013_2022.pdf
1169-2022_R075_2022_MeMi.pdf
1169-2022_Rozhodnutie_75_2022_R075_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023