Úradná tabuľa ÚJD SR

1165-2023

č. konania: 1165-2023

č. rozhodnutia: 82/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.01.2023

dátum ukončenia konania: 22.03.2023

dátum aktualizácie: 30.03.2023

Prílohy:

1165-2023_SpravneKonanie_1165-2023_Zv. inf. - Spis č. 1165-2023_rev. 03 z 30. 3. 2023.pdf
1165-2023_SE_000658_2023 UJD 12.01.2023_anonymizovaná.pdf
1165-2023_Rozhodnutie_82_2023_Rozhodnutie_82_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023