Úradná tabuľa ÚJD SR

1165-2023

č. konania: 1165-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.01.2023

dátum aktualizácie: 16.01.2023

Prílohy:

1165-2023_SpravneKonanie_1165-2023_Zv. inf. - Spis č. 1165-2023_rev. 00 z 16. 1. 2023.pdf
1165-2023_UradnyList_400_2023.pdf
1165-2023_SE_000658_2023 UJD 12.01.2023_anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 16.01.2023