Úradná tabuľa ÚJD SR

1162-2022

č. konania: 1162-2022

č. rozhodnutia: 74/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.01.2022

dátum ukončenia konania: 22.02.2022

dátum aktualizácie: 22.02.2022

Prílohy:

1162-2022_SpravneKonanie_1162-2022_Formulár o zverejnení SpKrev1.pdf
1162-2022_List_SE.pdf
1162-2022_Rozhodnutie_74_2022_R74_2022_HaLa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023