Úradná tabuľa ÚJD SR

1159-2024

č. konania: 1159-2024

č. rozhodnutia: 96/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum ukončenia konania: 21.03.2024

dátum aktualizácie: 26.03.2024

Prílohy:

1159-2024_SpravneKonanie_1159-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 1159-2024__(3731-2023)_rev.06.pdf
1159-2024_(1) SE_01592_013297_2023_Mc_ANONYM.pdf
1159-2024_Rozhodnutie_96_2024_(6) ROZHODNUTIE 96_2024__SpK 1159-2024 (3731-20223)_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 26.03.2024