Úradná tabuľa ÚJD SR

1158-2024

č. konania: 1158-2024

č. rozhodnutia: 93/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum ukončenia konania: 20.03.2024

dátum aktualizácie: 25.03.2024

Prílohy:

1158-2024_SpravneKonanie_1158-2024_Formulár o zverejnení SpK 1158_2024_ver03_Mar.2024.pdf
1158-2024_An. žiadosť SE_01596_013322_2023_Mc.pdf
1158-2024_Rozhodnutie_93_2024_R_93_2024_an.pdf

Aktualizácia: 25.03.2024