Úradná tabuľa ÚJD SR

1157-2024

č. konania: 1157-2024

č. rozhodnutia: 89/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum ukončenia konania: 15.03.2024

dátum aktualizácie: 18.03.2024

Prílohy:

1157-2024_SpravneKonanie_1157-2024_Formulár o zverejnení SpK 1157-2024 (3729-2023).pdf
1157-2024_Anonym SE-01593-013291-2023-Mc.pdf
1157-2024_Rozhodnutie_89_2024_Rozhodnutie _89_2024 anonym.pdf

Aktualizácia: 18.03.2024