Úradná tabuľa ÚJD SR

1156-2024

č. konania: 1156-2024

č. rozhodnutia: 146/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum ukončenia konania: 13.04.2024

dátum aktualizácie: 15.04.2024

Prílohy:

1156-2024_SpravneKonanie_1156-2024_Zv. inf. - Spis č. 1156-2024_rev. 05 z 15.4.2024_Final.pdf
1156-2024_SE_00082_013499_2023_UJD_02.11.2023k_anonymizov.pdf
1156-2024_Rozhodnutie_146_2024_Rozhodnutie_146_2024.pdf

Aktualizácia: 15.04.2024