Úradná tabuľa ÚJD SR

1155-2024

č. konania: 1155-2024

č. rozhodnutia: 151/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum ukončenia konania: 24.04.2024

dátum aktualizácie: 02.05.2024

Prílohy:

1155-2024_SpravneKonanie_1155-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1155-2024 (3727-2023) rev 05.pdf
1155-2024_SE_00082_013479_2023-anonymizovaná.pdf
1155-2024_Rozhodnutie_151_2024_Rozhodnutie_151_2024.pdf

Aktualizácia: 02.05.2024