Úradná tabuľa ÚJD SR

1154-2024

č. konania: 1154-2024

č. rozhodnutia: 125/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.11.2023

dátum ukončenia konania: 04.04.2024

dátum aktualizácie: 04.04.2024

Prílohy:

1154-2024_SpravneKonanie_1154-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 1154_2024rev05.pdf
1154-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_013473_2023_UJD_31.10.2023.pdf
1154-2024_Rozhodnutie_125_2024_Rozhodnutie_125_2024.pdf

Aktualizácia: 04.04.2024