Úradná tabuľa ÚJD SR

1153-2024

č. konania: 1153-2024

č. rozhodnutia: 45/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 31.10.2023

dátum ukončenia konania: 19.02.2024

dátum aktualizácie: 19.02.2024

Prílohy:

1153-2024_SpravneKonanie_1153-2024_1153-2024 (3724-2023) formulár rev.03 zo dňa 19.02.2024.pdf
1153-2024_R 401-2023- prer. SpK 3724-2023.pdf
1153-2024_3724-2023_SpK ÚJD SR_3724-2023_ anonymizovaná žiadosť.pdf
1153-2024_Rozhodnutie_45_2024_Rozhodnutie č. 45-2024.002.pdf

Aktualizácia: 19.02.2024