Úradná tabuľa ÚJD SR

1147-2023

č. konania: 1147-2023

č. rozhodnutia: 90/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.01.2023

dátum ukončenia konania: 04.04.2023

dátum aktualizácie: 12.04.2023

Prílohy:

1147-2023_SpravneKonanie_1147-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1147-2023 rev 03.pdf
1147-2023_SE_000606_2023-anonymizovaná.pdf
1147-2023_Rozhodnutie_90_2023_Rozhodnutie_90_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023