Úradná tabuľa ÚJD SR

1147-2023

č. konania: 1147-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.01.2023

dátum aktualizácie: 12.01.2023

Prílohy:

1147-2023_SpravneKonanie_1147-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1147-2023 rev 00.pdf
1147-2023_SE_000606_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 12.01.2023