Úradná tabuľa ÚJD SR

1146-2024

č. konania: 1146-2024

č. rozhodnutia: 88/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 31.10.2023

dátum ukončenia konania: 15.03.2024

dátum aktualizácie: 18.03.2024

Prílohy:

1146-2024_SpravneKonanie_1146-2024_Formulár SpK_1146-2024(3704_2023)_rev 03.pdf
1146-2024_UJD SR 3704-2023, Žiadosť, JE EMO 2-A.pdf
1146-2024_Rozhodnutie_88_2024_UJD SR 1146-2024(3704-2023)_Rozhodnutie 88-2024_JE EMO 2-A.pdf

Aktualizácia: 19.03.2024