Úradná tabuľa ÚJD SR

1146-2023

č. konania: 1146-2023

č. rozhodnutia: 47/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.01.2023

dátum ukončenia konania: 25.02.2023

dátum aktualizácie: 07.03.2023

Prílohy:

1146-2023_SpravneKonanie_1146-2023_Formulár o zverejnení SpK aktualizácia 03 zo dňa 7.3. 2023.pdf
1146-2023_Návrh rozhodnutia RXXX_2023_UJDSR1146_2023_MO34.pdf
1146-2023_Návrh rozhodnutia_UL_692_2023.pdf
1146-2023_Žiadosť UJD SR 1146-2023,PnKv, MO34.pdf
1146-2023_Rozhodnutie_47_2023_Rozhodnutie_47_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023