Úradná tabuľa ÚJD SR

1145-2024

č. konania: 1145-2024

č. rozhodnutia: 83/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 31.10.2023

dátum ukončenia konania: 12.03.2024

dátum aktualizácie: 12.03.2024

Prílohy:

1145-2024_SpravneKonanie_1145-2024_Formulár SpK_1145_2024_rev 03.pdf
1145-2024_Rozhodnutie_83_2024_UJD SR 1145-2024_Rozhodnutie c_ 83_2024_anonymizovane.pdf

Aktualizácia: 12.03.2024