Úradná tabuľa ÚJD SR

1140-2023

č. konania: 1140-2023

č. rozhodnutia: 43/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 09.01.2023

dátum aktualizácie: 31.01.2023

Prílohy:

1140-2023_SpravneKonanie_1140-2023_SpK_1140_2023_ver_02_31_JAN_2023.pdf
1140-2023_Žiadost_SE_00108_000384_2023_Mc_black.pdf
1140-2023_Rozhodnutie_43_2023_R_43_2023_spis_1140_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023