Úradná tabuľa ÚJD SR

1135-2024

č. konania: 1135-2024

č. rozhodnutia: 3/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.10.2023

dátum ukončenia konania: 06.02.2024

dátum aktualizácie: 06.02.2024

Prílohy:

1135-2024_SpravneKonanie_1135-2024_Formulár SpK_3670_2023_rev 03.pdf
1135-2024_UJD SR 3670-2023, Žiadosť, JE EBO V-2-A.pdf
1135-2024_Rozhodnutie_3_2024_UJD SR 3670-2023_ Rozhodnutie 3-2024-A_JE V-2.pdf

Aktualizácia: 06.02.2024