Úradná tabuľa ÚJD SR

1134-2024

č. konania: 1134-2024

č. rozhodnutia: 55/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 25.10.2023

dátum ukončenia konania: 19.02.2024

dátum aktualizácie: 26.02.2024

Prílohy:

1134-2024_SpravneKonanie_1134-2024_FoZ SpK_01_1134_2024_SE.pdf
1134-2024_Anonymizovaná žiadosť k spisu 3669-2023.pdf
1134-2024_L_8947_2023 Oznámenie o začatí konania.pdf
1134-2024_Rozhodnutie_55_2024_LR_55_2024_Súhlas na RZ PP OSZ_VnPM_ÚdržbaEBO_spk_1134_2024_final.pdf

Aktualizácia: 26.02.2024