Úradná tabuľa ÚJD SR

1133-2024

č. konania: 1133-2024

č. rozhodnutia: 153/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 08.04.2024

Prílohy:

1133-2024_SpravneKonanie_1133-2024_Formulár k SpK UJD SR č.1133-2024(3668-2023) rev.02.pdf
1133-2024_Anonymizovaná žiadosť SpK 1133-2024 (3668-2023).pdf
1133-2024_Rozhodnutie_153_2024_Rozhodnutie č. 153_2024.pdf

Aktualizácia: 08.04.2024