Úradná tabuľa ÚJD SR

1132-2024

č. konania: 1132-2024

č. rozhodnutia: 142/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 28.03.2024

Prílohy:

1132-2024_SpravneKonanie_1132-2024_FoZ SpK_02_1132_2024_VUJE.pdf
1132-2024_Podklady_VV_2794_2024.pdf
1132-2024_Žiadosť_VUJE_3667_2023.pdf
1132-2024_Rozhodnutie_142_2024_Rozhodnutie_142_2024.pdf

Aktualizácia: 28.03.2024