Úradná tabuľa ÚJD SR

1130-2024

č. konania: 1130-2024

č. rozhodnutia: 149/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum ukončenia konania: 07.05.2024

dátum aktualizácie: 13.05.2024

Prílohy:

1130-2024_SpravneKonanie_1130-2024_Formulár k SpK UJD SR č.1130-2024(3665-2023) ukončenie konania.pdf
1130-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 1130-2024 (3665-2023).002.pdf
1130-2024_Rozhodnutie_149_2024_R 149_2024 právoplatné, anonymizované.pdf

Aktualizácia: 13.05.2024