Úradná tabuľa ÚJD SR

1129-2024

č. konania: 1129-2024

č. rozhodnutia: 451/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum ukončenia konania: 18.01.2024

dátum aktualizácie: 22.01.2024

Prílohy:

1129-2024_SpravneKonanie_1129-2024_FoZ SpK_01_3664_2023_VUJE.pdf
1129-2024_Žiadosť_VUJE_3664_2023.pdf
1129-2024_Rozhodnutie_451_2023_LR_451_2023.pdf

Aktualizácia: 22.01.2024