Úradná tabuľa ÚJD SR

1128-2024

č. konania: 1128-2024

č. rozhodnutia: 150/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 03.04.2024

Prílohy:

1128-2024_SpravneKonanie_1128-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 1128-2024 (3663-2023) rev.02.pdf
1128-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 1128-2024 (3663-2023).pdf
1128-2024_Rozhodnutie_150_2024_R 150_2024.pdf

Aktualizácia: 03.04.2024