Úradná tabuľa ÚJD SR

1125-2024

č. konania: 1125-2024

č. rozhodnutia: 147/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 27.03.2024

Prílohy:

1125-2024_SpravneKonanie_1125-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1125-2024 (3656-2023) rev. 04.pdf
1125-2024_SE_00082_013130_2023-anonymizovaná.pdf
1125-2024_Rozhodnutie_147_2024_Rozhodnutie_147_2024.pdf

Aktualizácia: 27.03.2024