Úradná tabuľa ÚJD SR

1124-2024

č. konania: 1124-2024

č. rozhodnutia: 155/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.10.2023

dátum aktualizácie: 08.04.2024

Prílohy:

1124-2024_SpravneKonanie_1124-2024_Formulár o zverejnení SpK 3652-2023 (1124-2024) rev. 03.pdf
1124-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_013208_2023.pdf
1124-2024_Rozhodnutie_155_2024_Rozhodnutie_155_2024.pdf

Aktualizácia: 08.04.2024