Úradná tabuľa ÚJD SR

1123-2023

č. konania: 1123-2023

č. rozhodnutia: 14/2023

účastník konania: Želmíra Klačková

dátum začiatku konania: 02.01.2023

dátum ukončenia konania: 13.02.2023

dátum aktualizácie: 17.02.2023

Prílohy:

1123-2023_SpravneKonanie_1123-2023_1123-2023_Spravne_konanie_1123-2023_FoZ_SpK rev.02.pdf
1123-2023_1123-2023_Žiadosť.pdf
1123-2023_Rozhodnutie_14_2023_1123-2023_Rozhodnutie_Rozhodnutie_14_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023