Úradná tabuľa ÚJD SR

1123-2023

č. konania: 1123-2023

č. rozhodnutia: 14/2023

účastník konania: IRIDIUM

dátum začiatku konania: 02.01.2023

dátum aktualizácie: 19.01.2023

Prílohy:

1123-2023_SpravneKonanie_1123-2023_1123-2023_Spravne_konanie_1123-2023_FoZ_SpK rev.01.pdf
1123-2023_1123-2023_Žiadosť.pdf
1123-2023_Rozhodnutie_14_2023_1123-2023_Rozhodnutie_Rozhodnutie_14_2023.pdf

Aktualizácia: 19.01.2023