Úradná tabuľa ÚJD SR

1123-2022

č. konania: 1123-2022

č. rozhodnutia: 38/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 22.12.2021

dátum ukončenia konania: 22.02.2022

dátum aktualizácie: 25.02.2022

Prílohy:

1123-2022_SpravneKonanie_1123-2022_Zverejňovanie informácií o SpK 1123-2022,rev.02, 23.02.2022.pdf
1123-2022_Anonymizovaná žiadosť k SpK 1123_2022.pdf
1123-2022_Rozhodnutie_38_2022_R038_2022_podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023