Úradná tabuľa ÚJD SR

1122-2024

č. konania: 1122-2024

č. rozhodnutia: 349/2023

účastník konania: N D B

dátum začiatku konania: 23.10.2023

dátum ukončenia konania: 22.11.2023

dátum aktualizácie: 11.12.2023

Prílohy:

1122-2024_SpravneKonanie_1122-2024_3632-2023_Spravne_konanie_3632-2023_FoZ_SpK rev.02 .pdf
1122-2024_3632-2023_Žiadosť.pdf
1122-2024_Rozhodnutie_349_2023_R_349_2023_NDB.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024