Úradná tabuľa ÚJD SR

1120-2024

č. konania: 1120-2024

č. rozhodnutia: 450/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 19.10.2023

dátum ukončenia konania: 18.01.2024

dátum aktualizácie: 22.01.2024

Prílohy:

1120-2024_SpravneKonanie_1120-2024_FoZ SpK_02_3629_2023_SE.pdf
1120-2024_Žiadosť_SE_3629_2023.pdf
1120-2024_Rozhodnutie_450_2023_Rozhodnutie_450_2023.pdf

Aktualizácia: 22.01.2024