Úradná tabuľa ÚJD SR

1118-2024

č. konania: 1118-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.10.2023

dátum aktualizácie: 23.10.2023

Prílohy:

1118-2024_SpravneKonanie_1118-2024_Formulár o zverejnení SpK 3614 rev. 00.pdf
1118-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_012122_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024