Úradná tabuľa ÚJD SR

1114-2024

č. konania: 1114-2024

č. rozhodnutia: 24/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 11.10.2023

dátum ukončenia konania: 01.02.2024

dátum aktualizácie: 01.02.2024

Prílohy:

1114-2024_SpravneKonanie_1114-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 1114-2024 (3598-2023) rev.03 - ukončenie SpK.pdf
1114-2024_Anonymizovaná žiadosť k spisu č. 1114-2024 (3598-2023).pdf
1114-2024_Rozhodnutie_24_2024_Rozhodnutie_24_2024.pdf

Aktualizácia: 01.02.2024