Úradná tabuľa ÚJD SR

1111-2024

č. konania: 1111-2024

č. rozhodnutia: 418/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.10.2023

dátum ukončenia konania: 12.01.2024

dátum aktualizácie: 12.01.2024

Prílohy:

1111-2024_SpravneKonanie_1111-2024_Formulár UJD SR 1111-2024_akt. 03 zo dňa 12.1.2024_ukončenie konania.pdf
1111-2024_Žiadosť o vydanie súhlasu_dokumentácia ISM_JAVYS_anonymizovaná.pdf
1111-2024_Rozhodnutie_418_2023_Rozhodnutie 418_2023_zmeny dokumentácie ISM_právoplatné.pdf

Aktualizácia: 12.01.2024