Úradná tabuľa ÚJD SR

1110-2024

č. konania: 1110-2024

č. rozhodnutia: 436/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.10.2023

dátum ukončenia konania: 06.01.2024

dátum aktualizácie: 15.01.2024

Prílohy:

1110-2024_SpravneKonanie_1110-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1110-2024 (3591-2023) rev 03.pdf
1110-2024_SE_00082_012943_2023-anonymizovaná.pdf
1110-2024_Rozhodnutie_436_2023_Rozhodnutie_436_2023.pdf

Aktualizácia: 15.01.2024