Úradná tabuľa ÚJD SR

1109-2024

č. konania: 1109-2024

č. rozhodnutia: 434/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.10.2023

dátum ukončenia konania: 05.01.2024

dátum aktualizácie: 08.01.2024

Prílohy:

1109-2024_SpravneKonanie_1109-2024_Zv. inf. - Spis č. pôvodne (UJD SR 3590-2023), UJD SR 1109-2024_rev. 03 z 8.1.2024.pdf
1109-2024_SE_00082_012537_2023_UJD_18.10.2023_anonymizov.pdf
1109-2024_Rozhodnutie_434_2023_Rozhodnutie_434_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024